ARVOT

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja tekemisen riemua. Siihen kuuluvat tasavertainen vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus. Seura tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden yhteisten elämysten kokemiseen.

Suvaitsevaisuus

Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja toimintaan on helppo tulla mukaan. Toiminnassa hyväksytään ihmisten erilaisuus ja kaikilla on tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa seuratoimintaan. Toiminnassa tuetaan kaikkien nuorisoseuralaisten yhteistä kanssakäymistä. Jäsenistöä kannustetaan erilaisten näkemysten esiintuomiseen avoimesti ja rehellisesti.

Positiivisuus

Nuorisoseuratoiminta pohjautuu ilon kautta tekemiseen. Toimintaa ohjaa uuden oppiminen ja onnistumisen ilo. Toiminta on avointa ja sitä tehdään innokkaan aktiivisesti. Ryhmätoiminnassa keskeistä on hauskuus, rentous, hyvän olon tunne ja jopa hassuttelu.

Osallistuminen

Jokainen seuran jäsen on sitoutunut seuratoimintaan ja omaan ryhmään. Jokainen voi vaikuttaa yhteiseen tekemiseen ja toimintaan. Seura tarjoaa monipuolista toimintaa koko perheelle – lapsista vanhuksiin.

Perinteiden kunnioitus

Nuoriseuratoiminnalla ylläpidetään perinteiden osaamista. Toiminnassa keskeistä on kansallispukujen, -tanssien ja -musiikin säilytys sekä ylläpito. Harrastus kehittää taitoa toimia osana ryhmää sekä tanssitaitoa, mm. perinnetanssit jenkka ja polkka. Seuratoimintaa ohjaa toisten huomioiminen ja kunnioitus, sekä hyvät käytöstavat.

Suuri palo tanssiin

Kansantanssi kehittää koordinaatiokykyä, itseilmaisua, motoriikkaa, hahmotuskykyä sekä kehonhallintaa. Tanssi on myös kokonaisvaltainen fyysisen kunnon kehittäjä ja ylläpitäjä.